Informasjon om skianlegget

 

Bomkort til Kampåvegen 

Bomkort til Kampåvegen fåes ved henvendelse til Erland Skogli på tlf. 918 68 016.

Depositum for kortet er kr 200,-.
Årsavgift er kr 400,- og betales, både første gang og ved fornying, på terminalen ved bommen.