Nytt og flott arenabygg kan snart tas i bruk.(20.12.09)

Etter en dugnadsinnsats på over 3 500 timer ila sommeren og høsten kan vi nå se fram til at det nye arenabygget snart kan tas i bruk.