free web creation software
Mobirise

Nes Ski og Nes Skianlegg ønsker velkommen til KM sprint klassisk 13 år og eldre søndag 13.januar 2019 i Nes Skianlegg 

Første start kl. 0900. Startlister og tidsplan er nå klare. Link til startlister og tidsplan.
Tidsplanen kan bli justert i løpet av renndagen, det er derfor viktig å følge med på informasjon som gis av speaker på stadion.

Løyper
Kart publiseres på nesskianlegg.no når de er klare.
Konkurranseløypene vil ikke være åpne for testing/oppvarming på renndagen. Eget område for skitesting og oppvarming sør for stadion.

Gjennomføring av konkurransen
Vi følger kretsens retningslinjer for gjennomføring av KM sprint. Retningslinjene finner du i denne linken.

Påmelding
Elektronisk påmelding via NSFs terminliste på www.skiforbundet.no eller direkte via Min Idrett, innen 8. januar kl. 23.59.

Etteranmelding
Etteranmeldingsfrist torsdag 10.jan.kl 23.59 pr mail til erlandskogli@hotmail.com
Det beregnes dobbel startkontingent ved etteranmelding. Ved etteranmelding vil klubben få tilsendt faktura.
Spørsmål vedrørende påmelding: Erland Skogli: 918 68 016, erlandskogli@hotmail.com .

Brikker
De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for kr.50,-
Ikke innlevert brikke etter målgang må erstattes til selvkost.

Startkontingent
Startkontingent etter Norges Skiforbunds satser.

Startlisens
Klubbene er ansvarlig for gyldige lisenser for løpere fra og med fylte 13 år.

Rennkontor
Nes Skianlegg fra kl. 07:00 på renndagen.

Kafé og kiosk
Kafé vil være åpen fra kl.08:00 i Nes Skianlegg.

Startnummer
Den enkelte løper må selv hente startnummer og kvittere det ut. Ikke innlevert startnummer må erstattes med kr. 250,- av den enkelte løper.

Premiering
Premieutdeling i hallen ca 20 min etter klassens finaleheat er i mål.
De 6 første ropes opp for tildeling av premie. Resterende henter premie ved eget bord i hallen. Uavhentede premier ettersendes ikke. Premiering iht. Norges Skiforbunds reglement.

Veibeskrivelse: www.nesskianlegg.no

Parkering
K r. 50,- på anviste områder.
Betaling kontant eller med VIPPS til nr 548315 - Nes Skianlegg.

Spørsmål ?
Rennleder Amund Lier-Hansen 95940997, amu_hans@hotmail.com
Erland Skogli 91868016, erlandskogli@hotmail.com

Adresse

Kampåvegen 248 
2170 Fenstad

Kontakt

Email: post@nesskianlegg.no 
Telefon: + 47  63 90 70 90